Mgr. Anna Kieslingová

Mgr. Anna Kieslingová vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor specializace ve zdravotnictví – fyzioterapie. Absolvovala řadu kurzů se zaměřením na aktivní techniky na podkladě vývojové kineziologie, manuální osteopatické techniky (např. kraniosakrální osteopatie), viscerální manipulace, komplexní terapii spoušťových (trigger) pointů, globální svalovou inhibici a manuální terapii kraniomandibulocervikálních obtíží. V minulosti se věnovala zejména fyzioterapii u vrcholových sportovců. V současné době se zaměřuje především na komplexní přístup ke klientům včetně léčby onemocnění čelistního kloubu, krční páteře, posturálních problémů a psychosomatické problematiky. Poskytuje terapii v českém, německém i anglickém jazyce.