MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD

Vystudoval obor všeobecné lékařství (MUDr.), obor zubní lékařství (MDDr.) a obor MBA v Praze. Současně obhájil i titul PhD. V současné době provozuje privátní stomatologickou praxi a kromě toho pracuje jako vědecký pracovník na AVČR. Je členem 13 odborných společností a působí jako the Fellow of the Academy of Dentistry International (FADI) a the Fellow of the International College of Dentists (FICD). Rovněž je školitelem v oborových radách Preventivní medicína a Experimentální chirurgie, je autorem desítek přednášek a posterů na vědeckých konferencích, držitel 27 ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR), spoluřešitel celé řady domácích i zahraničních grantů, recenzent desítek mezinárodních časopisů a člen redakčních rad 5 mezinárodních časopisů. Je autorem nebo spoluautorem více než 130 publikací o celkovém Impact Factoru přesahujícím 140, jež byly více než 200× citovány. Rovněž je autorem 5 monografií. Ve volném čase se věnuje jízdě na koni, preferuje zejména ušlechtilé Starokladrubské koně.