Vyšetření

Vstupní vyšetření

V rámci vstupního vyšetření Vám provedeme komplexní vyhodnocení situace v dutině ústní pomocí operačního mikroskopu, který umožňuje až 30ti násobné zvětšení a RTG vyšetření, které umožňuje odhalit zejména skryté zubní kazy, onemocnění závěsného aparátu zubů nebo jiné anomálie v oblasti hlavy a krku.

Preventivní vyšetření

Toto preventivní vyšetření, prováděné nejčastěji v půlročních intervalech, má za cíl zhodnotit odpověď klienta na léčbu a případně však zachytit jakýkoli problém. Stálí klienti ordinace, kteří dodržují pravidelný režim následných kontrol a dentální hygieny, a u kterých není při kontrolním vyšetření nalezen žádný problém vyžadující řešení, kontrolní vyšetření nehradí.