Publikace

ŠEDÝ J. E-KOMPENDIUM STOMATOLOGIE. ELEKTRONICKÁ KNIHA. PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNO.

Elektronická verze oborové monografie, jež nabízí komplexní přehled teoretických i praktických informací z jednotlivých oborů stomatologie. V celé monografii je stomatologie vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Monografie je opatřena velkým množstvím barevných ilustrací i klinických fotografií.

Dostupnost: www.kompendiumstomatologie.cz

ŠEDÝ J. DENTÁLNÍ RAPSODIE. GALÉN, PRAHA, 2017, 48 S.

Sbírka lehce provokativních básní se zubolékařskou tématikou.

Dostupnost: www.galen.cz

ŠEDÝ J. ZUBAŘ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA. ALMI, BRNO, 2018, 142 S. DRUHÉ VYDÁNÍ. POPULÁRNĚ-NAUČNÁ MONOGRAFIE. ISBN 978-80-87494-30-1.

Publikace podává populárně naučnou formou široký přehled celé řady aspektů stomatologické péče, se kterými se může setkat klient (pacient) stomatologické ordinace. Poskytuje jak základní údaje o fungování orofaciálního systému, tak potřebné informace o hygieně, vyšetření a stomatologickém ošetření. Publikace vychází z praktických zkušeností autora, získaných v každodenní péči o pacienty se stomatologickými problémy. Autorovou snahou je zodpovědět většinu běžných otázek, které mohou vyvstat v souvislosti se stomatologickou péčí, a zároveň osvětlit některé tradované mýty o stomatologii, které jsou donekonečna nesprávně interpretovány širokou veřejností.

Dostupnost: u autora (jirisedy@jirisedy.cz)

ŠEDÝ J, GAJDUŠKOVÁ Z. DOKTOR KARIES. NETOPEJR, PRAHA, 2017, 138 S.

Irenu bolí zub. Ta bolest je ukrutná, drásající, neustupující. Prášky nezabírají, ke svému zubaři se bojí. Na scéně se objevuje tajemný doktor Karies. Jeho přístup je vynikající, jeho osobnost inspirativní, ošetření bezbolestné, úleva okamžitá. Ale ošetření má háček. Irena se začíná měnit. Lidé kolem by se měli začít bát.

Dostupnost: www.netopejr.cz

VOJTÍŠEK H, HAIDINGEROVÁ K (EDS.). VE ŠPATNÝ ČAS NA ŠPATNÉM MÍSTĚ. NETOPEJR, PRAHA, 2017, 272 S.

Ve špatný čas na špatném místě“ aneb výbor toho nejlepšího, co vás může potkat v hororu! Autoři extrémní literatury z Čech a Slovenska spojili své síly a poslali své hrdiny a hrdinky do nerovného boje s nešťastnými náhodami. Co pěkného se na ně a na vás chystá? Temnota, hrůza, napětí, erotika i záhrobní humor. Třináct autorů, třináct ilustrací, třináct příběhů, které by se nestaly, kdyby některý z nešťastníků nebyl tam, kde neměl zrovna ve chvíli, kdy se to hodilo nejméně.

Dostupnost: www.netopejr.cz

ŠEDÝ J. KOMPENDIUM STOMATOLOGIE II. TRITON, PRAHA, 2016, 1224 S. ISBN 978-80-7553-220-6. RECENZE: KOLEKTIV 19 RECENZENTŮ.

Druhý díl oborové monografie podává komplexní přehled teoretických i praktických informací z jednotlivých oborů ambulantní stomatologie. Detailně se zabývá obory preventivní stomatologie, konzervační stomatologie, endodoncie a reendodoncie, fixní i snímatelnou protetickou stomatologií, estetickou stomatologií, parodontologií, onemocněními ústních sliznic včetně vybraných dermatologických onemocnění orofaciální oblasti, ortodoncií a dětskou stomatologií. Navazuje tak na teoretické základy stomatologie, prezentované v I. dílu, které dále rozšiřuje. V celé monografii je stomatologie vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Kniha je opatřena velkým množstvím barevných ilustrací i klinických fotografií.

Dostupnost: www.tridistri.cz

VOJTÍŠEK H (ED.). STO HORORŮ VE STO SLOVECH. NETOPEJR, PRAHA, 2016, 151 S.

Sbírka hororových příběhů. Jedenáct lidí (Devět samostatných autorů: Adela Blažek Hrivnáková, Roman Bílek, Martin Štefko, Mark E. Pocha, Diuk, Jiří Šedý, Kristina Haidingerová, Honza Vojtíšek, Josef Blažek a jedna autorská dvojice: Petr Boček a Miloslav Zubík) sepsalo sto hororových příběhů. Sto záchvěvů strachu, z nichž každý je nacpaný do pouhé stovky slov! Jejich tvůrci totiž počítají s tím, že je tak přečtete dřív, než vám dojde, jaké hrozné chyby se tím dopouštíte. No, a pak už bude pozdě – svými zuby a drápy budou zaseklé do vašeho podvědomí, odkud vás budou strašit… už navždy.

Dostupnost: www.netopejr.cz

ŠEDÝ J. ZUBAŘ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA. ALMI, BRNO, 2014, 140 S. PRVNÍ VYDÁNÍ. POPULÁRNĚ-NAUČNÁ MONOGRAFIE. ISBN 978-80-87494-10-3.

Druhé, upravené a rozšířené vydání oblíbené publikace podává populárně naučnou formou široký přehled celé řady aspektů stomatologické péče, se kterými se může setkat klient (pacient) stomatologické ordinace. Poskytuje jak základní údaje o fungování orofaciálního systému, tak potřebné informace o hygieně, vyšetření a stomatologickém ošetření. Publikace vychází z praktických zkušeností autora, získaných v každodenní péči o pacienty se stomatologickými problémy. Autorovou snahou je zodpovědět většinu běžných otázek, které mohou vyvstat v souvislosti se stomatologickou péčí, a zároveň osvětlit některé tradované mýty o stomatologii, které jsou donekonečna nesprávně interpretovány širokou veřejností.

Dostupnost: vyprodáno

ŠEDÝ J. DĚSY A BĚSY. NETOPEJR, PRAHA, 2014, 204 S.

Kniha představuje soubor 28 povídek s hororovou tematikou. Většina povídek je soudobých, některé jsou s prvky fantastiky. Autor chápe hororový žánr jako prostředek vyvolání a stupňování napětí, nikoli jako snahu o co největší kondenzaci násilí a krve…

Dostupnost: www.netopejr.cz

MACHOŇ V, HIRJAK D ET AL. ATLAS LÉČBY ONEMOCNĚNÍ TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU. TRITON, PRAHA, 2014: 12-23. ISBN 9788073878078.

Monografie prezentuje problematiku onemocnění čelistního kloubu, která patří k velmi častým onemocněním charakterizovaným bolestí v oblasti spánku a ucha, změnou hybnosti čelisti a zvukovými fenomény při pohybu čelisti. Text sestává z části obecné, kterou zastupuje anatomie a fyziologie čelistního kloubu, etiologie onemocnění a vyšetření pacienta. V další části jsou uvedeny typy onemocnění postihující kloubní struktury. V rámci diferenční diagnostiky jsou zařazeny kapitoly popisující příčiny mimokloubní bolesti (z pohledu jak otorynolaryngologa, tak i stomatologa). Další část tvoří kompletní výčet jednotlivých léčebných metod (okluzní léčba, konzervativní, miniinvazivní a chirurgická léčba). Poslední část knihy prezentuje traumatologii kloubních struktur. V závěru nechybí ani dietní opatření pro pacienty s postižením čelistního kloubu.

Dostupnost: www.tridistri.cz

ŠEDÝ J. KOMPENDIUM STOMATOLOGIE I. TRITON, PRAHA, 2012, 1196 S. ISBN 978-80-7387-543-5. RECENZE: KOLEKTIV 59 RECENZENTŮ.

Ojedinělá oborová monografie podávající přehled dostupných poznatků a principů oboru stomatologie. Autor chápe stomatologii jako komplexní pohled na lékařství orofaciální oblasti, kam kromě součástí dutiny ústní řadí i přilehlé prostory včetně dutiny nosní a vedlejších dutin nosních, očnici s okem, přední část baze lební, vnější a střední ucho, pharynx a larynx. Stomatologie je zde vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat.

Dostupnost: www.tridistri.cz

ŠEDÝ J. NEUROGENNÍ PLICNÍ EDÉM. SPIŠSKÉ VYDAVATELSTVO, BRATISLAVA, 2011, 91 S. ISBN 978-80-970526-0-7. RECENZE: DR. ZICHA, PROF. SYKOVÁ.

Monografie si bere za cíl seznámit širší lékařskou veřejnost s aktuálními poznatky o neurogenním plicním edému (NPE), který představuje jednu z nejzávažnějších komplikací poškození centrálního nervového systému. Tato klinická jednotka je v domácí odborné literatuře často zmíněna pouze okrajově, obvykle několika obecnými větami. Dosud u nás nebyl publikován souborný text, který by se touto problematikou podrobněji zabýval. V povědomí většiny lékařů není bohužel tato klinická jednotka pevně zakotvena, dokladem čehož je i její častá misinterpretace a záměna se syndromem akutní dechové tísně (ARDS) nebo dřívější deskriptivně-klinickou jednotkou, označovanou jako „šoková plíce“. Vzniklou mezeru se snaží vyplnit tato monografie.

Dostupnost: u autora (jirisedy@jirisedy.cz)

ŠEDÝ J A KOL. KLINICKÁ ANATOMIE PENISU. TRITON, PRAHA, 2010, 88 S. ISBN: 978-80-7387-320-2. RECENZE: DR. NAVRÁTIL, DOC. NAŇKA.

Publikace si bere za cíl seznámit širší lékařskou veřejnost s detailní systematickou, topografickou a klinickou anatomií penisu se zaměřením na chirurgii penisu. Je proto určena zejména urologům, všeobecným chirurgům, sexuologům a v neposlední řadě i anatomům se zájmem o danou problematiku. Zajímavé informace v ní však mohou nalézt i lékaři ostatních profesí nebo studenti medicíny. Ačkoliv se anatomie dnes jeví jako vesměs uzavřená věda, díky extenzivnímu rozvoji chirurgických disciplín zůstává její studium stále v zájmu odborníků, zejména chirurgických oborů. Spíše než na anatomii systematickou klade se dnes v klinické praxi důraz na anatomii klinicko-topografickou, ve vztahu k chirurgickým přístupům a v rámci korektního provedení chirurgického výkonu s minimálním poškozením zdravých tkání. Autor v publikaci shrnul dostupné poznatky, doplněné o výzkumnou práci skupiny, zabývající se již více než 6 let klinickou anatomií penisu z pohledu anatoma, patologa i urologa.

Dostupnost: vyprodáno

ŠEDÝ J, FOLTÁN R. KLINICKÁ ANATOMIE ZUBŮ A ČELISTÍ. TRITON, PRAHA, 2010, 175 S. ISBN 978-80-7387-312-7. RECENZE: PROF. MAZÁNEK.

Předkládaná monografie si klade za cíl seznámit širokou stomatologickou a stomatochirurgickou veřejnost s podrobnou anatomií zubů, čelistí a čelistního kloubu. Dnes existuje v české literatuře celá řada učebnic, které se zabývají anatomií zubů, čelistí a čelistního kloubu, málokterá z nich se však zabývá anatomií do takových podrobností, jaké potřebuje znát každý zubní laborant, stomatolog a stomatochirurg.

Dostupnost: vyprodáno

ŠEDÝ J. CHIRURGICKÁ ANATOMIE HERNIÍ. TRITON, PRAHA, 2007. 120 S. ISBN 978-80-7254-923-8. RECENZE: PROF. PEŠKOVÁ, PROF. ELIŠKA.

Ucelený text shrnující problematiku hernií u nás dosud chyběl. Monografie seznamuje širokou lékařskou veřejnost s podrobným přehledem anatomie kýl. Nenahrazuje chirurgickou příručku, důraz klade spíše na anatomický a enbryologický podklad hernií.

Dostupnost: www.tridistri.cz

ADÁMEK S, NAŇKA O (EDS.). PRIMÁRNÍ HYPERPARATHYREÓZA - DIAGNOSTIKA A TERAPIE. GALÉN, PRAHA, 2006: 159-176. ISBN 80-7262-440-7.

Monografie je adresována lékařům, kteří se věnují nemocným s primární hyperparathyreózou. Autorský kolektiv vycházel při koncepci knihy ze zkušeností III. chirurgické kliniky, III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu a Anatomického ústavu 1. LF UK. Kniha byla koncipována tak, aby zájemcům poskytla ucelený pohled na tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že základní léčbou primární hyperparathyreózy je léčba chirurgická - odstranění hyperfunkční tkáně parathyroidey, je jednotícím pohledem na problematiku pohled chirurga. Kapitoly jsou proto doplněny bohatou obrazovou dokumentací a přehlednými schématy. Text doplňují popisy typických kazuistik a výsledky chirurgicko-anatomické preparační studie. Autoři věnují tuto publikaci nadcházejícímu 140. výročí narození profesora Alfreda Kohna (1867-1959), vynikajícího histologa a embryologa, který v roce 1895 v Praze popsal odlišnou histologickou stavbu a funkci štítné žlázy a příštítných tělísek.

Dostupnost: www.galen.cz